حسابان وب

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۱۹۷۰مورخ ۹۹/۳/۱۳(میزان حق سرانه درمان سال ۱۳۹۹بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد)

0 8,116

حصین حاسب

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص میزان حق سرانه درمان سال ۱۳۹۹بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد صادر شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.