بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۱۹۷۰مورخ ۹۹/۳/۱۳(میزان حق سرانه درمان سال ۱۳۹۹بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد)

0 4,400

هوفر

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص میزان حق سرانه درمان سال ۱۳۹۹بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد صادر شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.