حسابان وب

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۱۹۷۰مورخ ۹۹/۳/۱۳(میزان حق سرانه درمان سال ۱۳۹۹بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد)

0 7,606
محل تبلیغ شما

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص میزان حق سرانه درمان سال ۱۳۹۹بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد صادر شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.