نامه شماره ۹۹/۲۴۳۵۴ مورخ ۹۹/۲/۶(نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸)

0 2,439

هوفر

بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان اعلام شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.