بخشنامه شماره ۵۳۸۲۲ مورخ۹۹/۲/۱۳(ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی تا ۲۰ اردیبهشت)

0 527
ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران تا ۲۰ اردیبهشت بموجب بخشنامه سازمان اداری استخدامی تکلیف شد.

گفتنی است، از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.