حسابان وب

واحدهای مسکونی مشمول مالیات بر دارایی درسال ۱۳۹۹

0 1,321
محل تبلیغ شما

 برابر قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ؛ در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

پندار سیستم

واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل ده میلیارد تومان و بیشتر به نرخهای زیر:

-نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان تا ۱۵ میلیارد تومان یک در هزار

-نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان دو در هزار

-نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار

-نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان چهار در هزار

-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا  پنج در هزار

ضمنا در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.