مکاتبات اتاق بازرگانی در خصوص درخواست مهلت جهت انجام تکالیف مالیاتی و برگزاری مجامع

0 438

اتاق بازرگانی طی مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان امور مالیاتی ، ضمن تشریح شرایط اقتصادی ، خواستار تعیین مهلت جهت انجام تکالیف و تعهدات مقرر در قوانین مربوطه شد:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.