حسابان وب

بخشنامه ۹۸/۴۵۰۵۰۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ (نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي)

0 8,969
محل تبلیغ شما

بخشنامه بانك مركزي در ارتباط با نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي صادر شد.

الف)مبنای تسعير اقلام پولي دارایی ها و بدهی های ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورتهای مالی، مبلغ ١٠٢.٠٠٠ ریال برای هر یورو (٩٠.٠٠٠ ریال برای هر دلار آمریکا) و سایر اسعار بر مبناي نرخ برابری آن به یورو در پایان سال تعیین شود.
الف -۱) آن دسته از اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی که در دفاتر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به نرخهای سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی (ETS)، شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور بیشتر از مبالغ اعلامی در بند (الف) می باشد، بر اساس نرخ زمان ایجاد و شناسایی اولیه (قیمت تمام شده) تسعیر شوند.
الف -۲) آن دسته از اقلام پولي دارایی ها و بدهی های ارزی که در دفاتر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به نرخهای «سامانه نیما» و «سامانه الکترونیکی ارزی (ETS)» شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور کمتر از مبالغ اعلامی در بند (الف) می باشد، بر اساس نرخ های اعلامی در بند (الف) تسعیر شوند.

پندار سیستم

ب) قراردادهاي منعقده بانکها و مؤسسات اعتباری با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین می باشد.
ج) مبنای تسعير اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی، تا مقطع بعدی اعلام آن، ملاک و مبناي تسعير اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می باشد. همچنین در خصوص اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی غیرپولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعير به نرخ ارز زمان ایجاد تحصیل/ تجدید ارزیابی لازم الاجرا است.»
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.