حسابان وب

بخشنامه ۲۱۰/۹۸/۱۰۵ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ (ابلاغ نظریه شورای عالی مالیاتی درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانک­ها)

0 2,951
آکادمی محسن قاسمی

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ در خصوص “مازاد سود سپرده پرداختی بانک­ها” که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، برای اجراء ابلاغ می­شود.

محمود علیزاده

فینتو

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.