نرم افزارحسابداری صدگان

روش هاي حسابرسي در بحران كرونا

0 2,485

حسابداراپ

منصور شمس احمدی – حسابدار رسمی
اميدورم بحران پس از تعطيلات نوروزي كاهش يابد . اما اگر چنين نشد تكليف چيست؟

حسابرسي قطعا با مشكل مواجه خواهد شدو ارایه گزارش به مجامع بسيار دشوار.

در گروه ها صحبت شد كه مهلت تسليم اظهار نامه مثلا تا پايان مرداد ماه به تعويق افتد.پيشنهاد اين است كه جامعه در اين خصوص پي گيري كند.

-و اما در مورد روش هاي حسابرسي:

با توجه به كاهش ساعات كار در ادارات و شركت ها و پيش بيني احتمال قرنطينه هاي اختياري و يا اجباري ، حسابرسي بايد در حداقل زمان لازم و حدمعقول كارايي انجام شود.بدين منطور پيشنهاد مي شود:

پندار سیستم

حسابرسي مبتني بر ريسك انجام شود اما:

 الف) در شركتهاي كوچك ريسک كنترل در همه حسابها به ميزان حداكثر ( ١٠٠٪؜) در نظر گرفته شده و آزمون كنترلها انجام نشود و مستقيما آزمون محتوا انجام شود.

ب) در شركتهاي بزرگ و شركت هايي كه ريسك قابل پذيرش حسابرسي كم در نظر گرفته ميشود:

ريسك كنترل در حساب ها معادل ريسك سال قبل تعيين شود و آزمون كنترل انجام نشود، مگر اينکه در سيستم مورد رسيدگي تغييري ايجاد شده باشد و حسابرس به دليل كاهش آزمون هاي محتوا بخواهد به كنترل هاي داخلي برخي حساب ها اتكا كند در هر دو مورد فوق تا حدامكان از آزمون هاي تحليلی به عنوان آزمون محتوا استفاده شود.

كم كم دوركاري در حسابرسي را تجربه كنيم.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.