درخواست اصلاح ماده ۱۱۰ قانون مالیاتها

0 500

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی باتوجه به شرایط اخیر اقتصادی و وقفه بوجود آمده ،  درخواست اصلاح ماده ۱۱۰ قانون مالیاتها در خصوص موعد ارسال اظهارنامه رانمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.