حسابان وب

تصویب نامه ۱۴۳۸۹۱/ت ۵۷۱۵۸ ه مورخ ۹۸/۱۱/۸( تعیین حد نصاب معاملات مناطق آزاد برای سال ۱۳۹۸)

0 2,273
آکادمی محسن قاسمی

فینتو

 تعیین حد نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه معاملاتی مناطق آزاد برای سال ۱۳۹۸ بموچب تصویب نامه زیر مصوب شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.