بخشنامه ۱۰۰۰/۹۸/۱۰۸۴۳مورخ ۹۸/۹/۲(حق‌ بیمه ساختمانی پروژه‌های مسکن‌ مهر)

0 423

به پیوست تصویر دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٨٦ مورخ ٢٧‏‏/١‏‏/١٣٩٨ هیات‌ عمومی دیوان عدالت‌ ‌اداری مبنی بر ابطال بند (١) مصوبه شماره ٣٠٥٦٢‏‏/ت ٤٩١٢٨ هـ مورخ ١٥‏‏/٢‏‏/١٣٩٢ هیات ‌محترم وزیران «موضوع دستور‌ اداری شماره ٢٠٠٦‏‏/٩٢‏‏/٥٠٢٠ مورخ ٨‏‏/٣‏‏/١٣٩٢» ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به مراتب ذیل جلب می‌نماید:١‏- با توجه به ابطال بند (١) مصوبه فوق‌الذکر، محاسبه و وصول حق‌بیمه عوارض ساختمانی پروژه‌‌های مسکن‌مهر به‌ مبلغ ٥٢,٠٠٠ ریال به ازای هر یک متر ‌مربع زیربنا از تاریخ صدور دادنامه یادشده منتفی و پروژه‌هایی که بعد از صدور دادنامه مذکور با انعقاد پیمان به مقاطعه‌کار واگذار می‌گردد مشمول ماده (٣٨) قانون تامین ‌اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند برابر مفاد ماده (٤١) قانون مزبور حق‌بیمه کارکنان شاغل را محاسبه، وصول و مفاصاحساب را صادر نمایند.
٢‏- درخصوص پروژه‌های مسکن‌مهر که قراردادهای سه یا چهار جانبه آن‌ها تا قبل از صدور دادنامه مذکور منعقد گردیده، حق‌بیمه ساختمانی آن‌ها طبق دستوراداری شماره ٦٣٢٠‏/٩٣‏/١٠٠٠ مورخ ٢‏/٧‏/١٣٩٣ وصول و مفاصاحساب صادر گردد.توجه: در صورتی ‌که حق‌بیمه ساختمانی از سوی مالک (واگذارنده‌کار) پرداخت گردیده‌ باشد، منظور نمودن آن در حساب بدهی حق‌بیمه مقاطعه‌کار منحصرا بابت عملیات مرتبط با ساخت و ساز ساختمانی منوط به اعلام رضایت و موافقت مکتوب مالک یا واگذارنده‌کار و ثبت آن در دفتر شعبه خواهد بود.


مصطفی سالاری

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.