نامه شماره ۱۳۹۸/ ۴۴۵۵ مورخ ۹۸/۹/۲ (صورت های مالی نمونه میان دوره ای)

0 4,759

هوفر

بموجب نامه فوق ، صورت های مالی نمونه میان دوره ای شرکت نمونه و مصوب سازمان حسابرسی ابلاغ شد.


جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.