حسابان وب

نامه شماره ۱۳۹۸/ ۴۴۵۵ مورخ ۹۸/۹/۲ (صورت های مالی نمونه میان دوره ای)

0 8,970
آکادمی محسن قاسمی

فینتو

بموجب نامه فوق ، صورت های مالی نمونه میان دوره ای شرکت نمونه و مصوب سازمان حسابرسی ابلاغ شد.


جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.