نرم افزارحسابداری صدگان

نامه شماره ۹۸/۳۰۶۷۴۲ مورخ ۹۸/۹/۱۰(اخذ گواهی مالیاتی در زمان تمدید ضمانتنامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد)

0 3,477

حسابداراپ

بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرد از این پس به دریافت گواهی موضوع تبصره یک ماده ١٨٦ قانون مالیات‌های مستقیم هنگام تمدید ضمانتنامه و اعتبار اسنادی نیازی نیست.


در پی استعلام‌های به عمل آمده توسط شبکه بانکی مبنی بر لزوم دریافت گواهی موضوع تبصره (١) ماده (١٨٦) قانون مالیات‌های مستقیم در مقطع تمدید ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی، مراتب در بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۷.۲۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر شد: «با عنایت به أخذ گواهی موضوع تبصره (١) ماده (١٨٦) قانون مالیات‌های مستقیم در زمان صدور ضمانتنامه و گشـایش اعتبار اسنادی، أخذ گواهی مزبور در زمان تمدید ضمانتنامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد.»

بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه های ۲۸ خرداد ۹۱ و ۱۳ دی ۹۵ و مربوط به ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ١٨٦ قانون مالیات‌های مستقیم و در پی استعلام‌ از بانک ها مبنی بر لزوم دریافت گواهی در مقطع تمدید ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی در جلسه ۲۱ مهر ۹۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مقرر شد با عنایت به أخذ گواهی در زمان صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی، أخذ گواهی مزبور در زمان تمدید ضمانتنامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد.

محل تبلیغ شما

بنایراین دستور داده شود مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط بانک – مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.