حسابان وب

دادنامه شماره ۱۳۸ مورخ ۹۸/۸/۲۸ (ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مشمولین ارسال فهرست معاملات)

0 3,570

حسابداراپ

 بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است : احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ۱۶۷، ۱۹۱، ۲۰۲ و ۲۳۰ تا ۲۳۳ ق.م.م  در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون ( ارزش افزوده ) جاری است .


فینتو

متن رای :

نظر به اینکه به موجب بند ج آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موظف به ارسال فهرست معاملات خود شده و با وجود عدم تصریح ماده ۳۳  قانون مالیات بر ارزش افزوده به تسری احکام مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یادشده شده اند ، بنابراین بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تصویب شده و مستند به … از تاریخ تصویب ابطال می شود .


متن کامل رای را اینجا دریافت کنید.

این رای توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.