بخشنامه ۶۰/۲۳۰۰۲۸ مورخ ۹۸/۸/۲۸(دستورجلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحد های تولیدی دارای وثایق کافی)

0 792

هوفر

ستادتسهیل و رفع موانع تولید در بخشنامه مذکور ، دستورجلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحد های تولیدی دارای وثایق کافی را ابلاغ کرد:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.