حسابان وب

لزوم اطلاع رسانی در خصوص ابطال کارمزدسامانه ستاد وعدم پیش بینی ان دراعلام قیمت پیشنهادی

0 1,565
آکادمی محسن قاسمی

باتوجه به دادنامه ۵۰۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ درخصوص ابطال تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دربرگزاری مناقصات ومزایده ها ، سازمان بازرسی بر لزوم اطلاع رسانی به شرکت کنندگان درمناقصه و مزایده درخصوص ابطال کارمزدسامانه ستاد وعدم پیش بینی ان دراعلام قیمت پیشنهادی تاکید کرد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.