نرم افزارحسابداری صدگان

فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی

0 4,834

حسابداراپ

پندار سیستم

فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی درراستای بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توسط سازمان امورمالیاتی منتشر شد:
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.