حسابان وب

فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی

0 2,966

هوفر

فینتو

فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی درراستای بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توسط سازمان امورمالیاتی منتشر شد:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.