فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی

0 575

فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی درراستای بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توسط سازمان امورمالیاتی منتشر شد:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.