حسابان وب

عدم ابطال بخشنامه ۱۳۱/۹۶/۳۰۰ موضوع پرداختهای بیش ازپنجاه میلیون ریال

0 2,204
آکادمی محسن قاسمی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه ۱۳۱/۹۶/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ سازمان امور مالیاتی موضوع پرداختهای بیش ازپنجاه میلیون ریال صادر شد.

فینتو
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.