مصوبه ستاد تسهیل درخصوص بدهکاران ارزی

0 203

هوفر

بانکها ازاقدامات حقوقی و قضایی علیه بدهکاران ارزی (مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید) تا تعیین تکلیف موضوع در هیات وزیران خودداری کنند. اقدامات انجام شده نیز متوقف و محدودیت ها رفع شود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.