حسابان وب

قابل توجه صادرکنندگان کالا و خدمات

0 898
محل تبلیغ شما

 برابر قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ( جزء ۱ و ۲ بند ج تبصره ۸ ) هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ( ۱۳ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، قابل اعمال نخواهد بود.


پندار سیستم

 این حکم برای عملکرد سال ۱۳۹۷ این دسته از مودیان نیز قابل اعمال و تسری می باشد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.