نرم افزارحسابداری صدگان

دو شرط جهت بخشش جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه ۸ مرداد ۹۸

0 1,674

حسابداراپ

 دو شرط جهت بخشش جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه ۸ مرداد ۹۸ اینست که :


اگر مودی متقاضی بخشودگی جریمه عملکرد سال ۱۳۹۵ باشد و حتی مالیات قطعی سال ۹۵ و نیز جرائم غیر قابل بخشش را پرداخت کرده باشد ، اما فهرست معاملات سال ۱۳۹۵ خود را به طور کامل انجام نداده باشد جرائم وی بخشوده نخواهد شد و چنانچه تا پایان مهر ماه اقدام به ارسال فهرست معاملات نماید آنوقت جریمه مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت .

پندار سیستم

 بنابراین بخشودگی جریمه این دسته از مودیان برای هر عملکرد دارای دو شرط است:

۱- پرداخت مالیات عملکرد و جرائم غیرقابل بخشش

۲- ارسال فهرست معاملات برای عملکرد مورد تقاضای بخشودگی جریمهمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.