حسابان وب

اطلاعیه جدید در سامانه معاملات فصلی

0 1,537

حسابداراپ

پیرو امکان مشاهده اطلاعات معاملات ارسال شده برای شما پس از پایان زمان تسلیم اظهارنامه اصلاحی عملکرد مربوطه از طریق گزینه « مشاهده گزارشات/ اطلاعات ارسال شده برای شما » که در صفحه شخصی ارسال اطلاعات معاملات فصلی و برای اشخاص ثبت نام شده در نظام مالیاتی بابت دریافت شماره اقتصادی فراهم گردیده است، به استحضار میرساند ؛


فینتو

جهت مساعدت و تسریع در روند رسیدگی مالیاتی به اطلاعات و همچنین رفع ایراد و ابهام بین طرفین معامله، امکان موصوف از زمان قبلی به یک ماه پس از موعد مقرر برای ارسال فهرست معاملات کاهش یافته است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.