حسابان وب

چک در معاملات چگونه دردسر ساز می شود؟

0 981
محل تبلیغ شما

علیرضا برنجی- کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

با بکار بستن چند نکته ساده ای که در ذیل مشاهده خواهید کرد، در بسیاری از موارد که داد و ستد شما با چک انجام می شود از دردسر در امان خواهید بود .


•••••

اگر در معامله ای که انجام می دهید، خریدار دو نفر است و چکی که پرداخت می شود متعلق به یکی از خریداران؛

حتماً خریدار دیگر هم پشت چک را به عنوان ضامن امضاء کند و در قرارداد نیز میزان دین وی مشخص شود.

•••••
اگر بابت بدهی که دارید چکی داده اید و می خواهید به تدریج پول را به دارنده آن پرداخت کنید؛

در این صورت باید اثبات شود که تمام پرداختی های شما به صورت نقدی و یا کارت به کارت بابت این چک بوده است،
والا دارنده چکی که ذکر شد، بعد از دریافت تمام این پول ها و علی رغم این که وجداناً و شرعاً وجه را دریافت نموده است، چک را در دادگاه اقدام می کند و به احتمال زیاد نمی توانید اثبات کنید که پرداختی های شما بابت چکی بوده است که مبلغ آن را پرداخت کرده اید.

فلذا محکوم به پرداخت وجه می شوید و ناچاراً برای استرداد مبالغ پرداختی خود باید دعوای استرداد وجه علیه دارنده چک (دریافت کننده) مطرح کنید.مگر اینکه پس از هر پرداخت رسیدی از دارنده چک دال بر پرداخت بابت چک شماره ….. که پرداخت گردیده اخذ شود.

پندار سیستم

•••••
اگر شخصی که شما چکی از او دارید، زودتر از سررسید چک پول به حساب شما واریز یا کارت به کارت کرده و درخواست استرداد لاشه چک را بنماید؛

 در این صورت شما باید قبل از پس دادن چک،
ابتدا بررسی نموده که پول از حساب چه کسی به حساب شما کارت به کارت شده است؟؟
صرفاً با دیدن اس ام اس واریز وجه به حسابتان خوشحال نشوید!!
چرا که ممکن است پول را شخص دیگری به حساب شما واریز نموده و شما به خیال این که وجه را دریافت کرده اید، اصل چک را به صاحب آن عودت نمایید. ولیکن شخص صاحب حسابی که از آن حساب به حساب شما پول واریز شده است، دعوای استرداد وجه علیه شما مطرح می کند!!
فلذا برای این که مجبور به متوسل شدن به طرح شکایت کیفری تبانی بین صاحب چک و صاحب حساب نشوید، از همان اول از هویت واریز کننده وجه مطلع و مطمئن شوید.

••••

اگر شخصی از شما پولی خواست، هیچ گاه با چک کشیدن به او پول قرض ندهید!!!
چرا که صدور چک به معنی بدهی به دارنده آن است در حالی که شما قصد قرض دادن پول به دوست یا آشنا و یا حتی غریبه را دارید!! بنابراین به حسابش پول را به عنوان قرض واریز یا کارت به کارت کنید.

••••••••••••

در بسیاری از موارد بروز مشکل برای ما دلیل این است که از قوانین ساده ی روزمره و کاربردی بی اطلاع هستیم.

به راحتی و با دانستن مسایل ساده راجع به امور کاری خود، و با دوری از عرف های غلط و مرسوم می توانیم از گزند مشکلات جدی در امان مانده و در امور کاری خود موفق باشیم.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.