نرم افزارحسابداری صدگان

عدم اعمال نرخ صفر و معافيت هاي مالياتي درصورت عدم برگشت ارز

0 1,066

حسابداراپ

براساس  تبصره ٨ بند ج-١ قانون بودجه سال ١٣٩٨ مصوب شده:


هر گونه نرخ صفر و معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهاي غيرنفتي، محصولات بخش كشاورزي و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (١٣) قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سالهاي ١٣٩٧ و ١٣٩٨ قابل اعمال نخواهد بود.

مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (٣٤) قانون موانع رفع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از طرف سازمان امور مالياتي كشور يك ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات ياد شده مي باشد.

پندار سیستم
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.