حسابان وب

شرایط ظهرنویسی چک بر اساس قانون جدید

0 1,700
محل تبلیغ شما

آیا ظهرنویسی بر اساس قانون جدید چک ممنوع شده‌است؟


بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مكرر قانون چک، ظهر نویسی چک های فیزیکی عادی تا تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده اما بعد از آن درخصوص چک های صادره بر ابرقانون جدید، ظهرنویسی فیزیکی ممنوع می باشد.

در حال حاضر انتقال چک عادی به صورت فیزیکی بلامانع بوده اما پس از ۲ سال یعنی ۱۳۹۹ تسویه و انتقال چک صرفا از طریق (چکاوک) بوده و افرادی که مالکیت چک توسط آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشند بعنوان مالک چک شناخته نمی شوند .ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.