حسابان وب

درخواست رفع ابهام محرومیتهای ماده ۵ مکرر قانون جدید چک

0 2,520
محل تبلیغ شما

درنامه دبیر کمیسیون حقوقی بانکها درخواست رفع ابهام درخصوص آغاز اجرای اعمال محرومیتهای ماده ۵ مکرر قانون جدید چک و همچنین مساله نمایندگی در چکهای تضمینی مطرح شد.


پندار سیستمارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.