نرم افزارحسابداری صدگان

اصلاح تبصره (۳) الحاقی ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی

0 1,913

حسابداراپ

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره (۳) الحاقی ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران را اصلاح نمود.


به گزارش« پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» طبق تبصره(۳) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، انجام فعالیت کارشناسی رسمی دادگستری در رشته مرتبط در مورد اعضای جامعه که عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشند در قالب مؤسسه یا غیر مؤسسه نیز به‌شرط ثبت درآمد و هزینه در دفاتر به‌عنوان فعالیت حرفه‌ای تلقی می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نموده است در تبصره مذکور، قیدشده است که فعالیت کارشناسی بایستی در قالب مؤسسه یا غیر مؤسسه و ثبت درآمد و هزینه مربوط در دفاتر فعالیت‌های حرفه‌ای آن‌ها انجام شود. این محدودیت موجب شده است بعضاً حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین مقررات مورد عمل کارشناسان رسمی دادگستری، مواجه با مطالبه مالیات مضاعف توسط واحدهای مالیاتی شوند و فرایند دادرسی مالیاتی آن‌ها نیز با آرای مختلف مراجع ذی‌صلاح مالیاتی ازجمله شورای عالی مالیاتی مواجه شود.

پندار سیستم

بنابراین برای رفع شبهه و جلوگیری از مطالبه مالیات مضاعف از یک فعالیت واحد، هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۹ /۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی -مصوب ۱۳۷۲- تبصره (۳) الحاقی ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع جزء (ب) بند (۲۰) تصویب‌نامه شماره ۹۸۴۶۹/ت ۳۹۷۳۰ هـ مورخ ۱۲ /۵ /۱۳۹۰ را به شرح زیر اصلاح نمود:

تبصره ۳- انجام فعالیت کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط در مورد اعضای جامعه که کارشناس رسمی دادگستری می‌باشند از محدودیت خدمت تمام‌وقت در موسسه حسابرسی موضوع صدر بند (۳) این ماده مستثنی می‌باشد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.