فاکتورهای شرکت‌های کد فروش چگونه شناسایی میشود؟

0 65

برای شناسایی شرکت های کدفروش می توان در بخش فهرست مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار به دلیل صدور صورت حساب غیر واقعی، لیست شرکت های کد فروش (کاغذی) را کنترل کرد.


 با مراجعه به سایت https://www.evat.ir سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده (سیما) – بخش فهرست مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار به دلیل صدور صورت حساب غیر واقعی، می توان لیست شرکت های کد فروش (کاغذی) را کنترل نمود.

منظور از شرکت های کد فروش، شرکت هایی هستند که اگرچه در سامانه ارزش افزوده ثبت نام نموده اند، اما به دلیل صدور صورتحساب های غیر واقعی توسط سازمان امور مالیاتی شناسایی شده و در لیست مودیان فاقد اعتبار قرار گرفته اند.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.