نرم افزارحسابداری صدگان

شناخت بیشتر از اصطلاحات اعتباراتی

0 663

حسابداراپ

حد یا سقف اعتباری، سقف اعتباری یک بار مصرف ،سقف اعتباری گردان، تمدید، امهال واستمهال، تجدید وجابجایی از اصلاحات اعتباراتی به شمار می روند.

پندار سیستم


 به گزارش ایبِنا، تعریف چند اصطلاح اعتباراتی تشکیل دهنده موارد ذیل  است.

● حد یا سقف اعتباری:
عبارتست از میزان امکانات تأمین مالی در قالب تسهیلات ویا تعهدات که برای یکسال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد واین امرموجب می شود حدود اختیارات شعبه در قبال یک مشتری افزایش یابد.

● سقف اعتباری یک بار مصرف :
مشتری در طی سال می‌تواند از سقف مذکور در قالب یک یا چند قرارداد فقط یکبار استفاده نماید.

● سقف اعتباری گردان:
مشتری می‌تواند در طی سال با واریز تمام یا بخشی از تسهیلات قبلی به میزان ما به التفاوت بدهی تا سقف مذکور از تسهیلات جدید استفاده ومشکلات نقدینگی خود را مرتفع نماید.

تمدید: یعنی قبول مهلت وتغییر سررسید ایفای تعهدات به تاریخ دیگر مشروط بر اینکه در دوره تمدید که در قالب قراردادالحاقی انجام می پذیرد سهم سود بانک وطرف معامله تغییر ننماید. لذا اخذ وجه التزام تأخیرتأدیه دین در دوره تمدید منتفی است وبیشتر درعقد مضاربه ومشارکت کاربرد دارد.

امهال واستمهال: به معنی مهلت دادن ویا درخواست مهلت درایفای تعهدات بوده که قراردادی فی مابین امضا نشده و فقط بانک در ان مهلت اقدام قانونی انجام نداده لیکن مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود.

تجدید وجابجایی: جابجایی وتجدید یعنی بخشی یا تمام تسهیلات یک مشتری را به تسهیلات جدید تبدیل کردن بدون اینکه واقعاً معامله ای جدید فی مابین انجام شده باشد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.