دریافت تسهیلات موکول به ایجاد سپرده سرمایه گذاری

0 121

هوفر

دریافت تسهیلات موکول به ایجاد سپرده سرمایه گذاری معادل درصدی از مبلغ تسهیلات می باشد.


نظریه کمیته فنی سازمان حسابرسی را ادامه ببینید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.