نامه شماره ۲۶۰/۵۰۶۶مورخ۹۵/۱۲/۱(پاسخ استعلام تشخیص علی الراس ناشی از عدم ارائه دفاتر و اسناد مدارک)

0 337

هوفر

مدیرکل دفتر رسیدگی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام  تشخیص علی الراس ناشی از عدم ارائه دفاتر و اسناد مدارک گفت:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.