ماليات بر ارزش افزوده شركتها واشخاص عرضه كننده و چاپ كننده كاتالوگ هاي طبي و نشريات

0 71

معاف يا مشموليت شركتها واشخاص عرضه كننده و چاپ كننده كاتالوگ هاي طبي و نشريات توسط سازمان امورمالیاتی رفع ابهام شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.