نرم افزارحسابداری صدگان

عدم تطابق اطلاعات استخراج شده از سامانه مانع بهره مندی از معافیت ها نمیشود.

0 955

حسابداراپ

مدیرکل دفترفنی وحسابرسی سازمان امورمالیاتی ، عدم تطابق اطلاعات استخراج شده از سامانه را مانع بهره مندی از معافیت های مالیاتی ندانست.


پندار سیستم 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.