عدم تطابق اطلاعات استخراج شده از سامانه مانع بهره مندی از معافیت ها نمیشود.

0 272

هوفر

مدیرکل دفترفنی وحسابرسی سازمان امورمالیاتی ، عدم تطابق اطلاعات استخراج شده از سامانه را مانع بهره مندی از معافیت های مالیاتی ندانست.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.