انواع قراردادها در بانک

0 37

قرارداد در بانک ها شامل دو قرارداد «رسمی و عادی» می شود.


به گزارش ایبِنا، همه مشتریان حقیقی و حقوقی برای انجام امور مالی خود در بانک ها با دو نوع قرارداد مواجه می شوند.

قراردادهای رسمی

بر اساس این گزارش، قراردادهای رسمی، قراردادهایی هستند که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسند و لازم الاجرا است.

قراردادهای عادی

از سویی دیگر، قراردادهای عادی، قراردادهای عقود اسلامی منعقده در بانک که به حکم ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی در بانک منعقد و در حکم اسناد لازم الاجرا هستند و قراردادهای عادی دیگر که لازم الاجرا نمی باشند نظیر درخواست صدور ضمانتنامه وگشایش اعتبارات اسنادی.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.