حسابان وب

تفاوت مالیات با نرخ صفر و معافیت مالیاتی

0 1,472
آکادمی محسن قاسمی

فینتو

تفاوت مالیات با نرخ صفر و معافیت مالیاتی با اشخاص غیرمشمول مالیات در چیست؟ 


برای اشخاص غیر مشمول مالیات که طبق ماده ۲ ق.م.م مشخص شده اند، انجام هیچ تکلیف قانونی وجود ندارد. اما در مالیات به نرخ صفر و استفاده از معافیت مالیاتی مودیان دارای تکالیف قانونی طبق مقررات مختلف شامل ارائه دفاتر و اظهارنامه و … می باشند.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.