نرم افزارحسابداری صدگان

تصویب نامه ۱۴۶۲۴۷/ت ۵۵۰۶۰ مورخ ۹۶/۱۱/۱۷(میزان و نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت)

0 3,219

حسابداراپ

میزان و نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت بموجب تصویب نامه هیات وزیران مشخص شد.


پندار سیستم
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.