حسابان وب

تصویب نامه ۱۴۶۲۴۷/ت ۵۵۰۶۰ مورخ ۹۶/۱۱/۱۷(میزان و نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت)

0 2,077

حسابداراپ

میزان و نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت بموجب تصویب نامه هیات وزیران مشخص شد.


محل تبلیغ شما
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.