حد مجاز فعالیتهای کارگزار بیمه

0 45

یکی از مهم ترین مسائلی که بیمه گذاران باید از آن اطلاع داشته باشند، حدود اختیارات و مسئولیت های کارگزاران بیمه است.


به گزارش خبرنگار ایبِنا، براساس قانون، یک شرکت کارگزاری بیمه مجاز به فعالیت های زیر است:

  1. – دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارایه مشاوره به وی در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی.
  2. – تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه.
  3. – اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از مؤسسات بیمه حسب مورد برای متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار.
  4. – پیگیری پرونده های خسارت بیمه نامه هایی که با کد همان کارگزار بیمه صادر شده است، شامل اعلام خسـارت و اخذ رسید آن، تحویل مدارک و مستندات لازم برای تشکیل پرونده خسارت به مؤسسه بیمه و مذاکره با مؤسسـه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از بیمه گذار


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.