حسابان وب

بخشنامه ۲۳۰/۹۶/۱۳۲مورخ۹۶/۱۰/۵(عدم تعلق جریمه حقوق در صورت ارسال الکترونیکی فهرست لیست حقوق در موعد مقرر)

0 889

هوفر

عدم تعلق جریمه حقوق در صورت ارسال الکترونیکی فهرست لیست حقوق در موعد مقرر توسط این بخشنامه تشریح شد.


حسابان وبارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.