نرم افزارحسابداری صدگان

تشخیص علی الراس ناشی از عدم ارائه دفاتر و اسناد مدارک

0 1,086

حسابداراپ

اظهار نظر دفتر رسیدگی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده درخصوص تشخیص علی الراس ناشی از عدم ارائه دفاتر و اسناد مدارک بدین شرح می باشد.


پندار سیستممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.