حسابان وب

تشخیص علی الراس ناشی از عدم ارائه دفاتر و اسناد مدارک

0 787
آکادمی محسن قاسمی

اظهار نظر دفتر رسیدگی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده درخصوص تشخیص علی الراس ناشی از عدم ارائه دفاتر و اسناد مدارک بدین شرح می باشد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.