تشخیص علی الراس ناشی از عدم ارائه دفاتر و اسناد مدارک

0 93

اظهار نظر دفتر رسیدگی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده درخصوص تشخیص علی الراس ناشی از عدم ارائه دفاتر و اسناد مدارک بدین شرح می باشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.