حسابان وب

تشخیص علی الراس ناشی از عدم ارائه دفاتر و اسناد مدارک

0 904

حسابداراپ

اظهار نظر دفتر رسیدگی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده درخصوص تشخیص علی الراس ناشی از عدم ارائه دفاتر و اسناد مدارک بدین شرح می باشد.


حسابداری علیمرادیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.