نرم افزارحسابداری صدگان

فعاليت ها مشمول معافيت كشاورزي

0 2,467

حسابداراپ

كدام فعاليت ها مشمول معافيت كشاورزي ماده ٨١ ميباشند ؟


 مطابق مواد ٨١ ق.م.م : درامد فعاليتهاي ذيل از ماليات معاف مي باشد :

▫️كشاورزي
▫️دامپروري
▫️پرورش ماهي
▫️پرورش زنبور عسل
▫️پرورش طيور
▫️ماهيگيري
▫️نوغانداري (پرورش كرم ابريشم)
▫️احياء مراتع و جنگلها
▫️باغداري
▫️نخيلات ( باغات خرما )

پندار سیستم

? نکته ١ : مطابق بخشنامه شماره ٣٨-٩٦-٢٠٠ مورخ ١٣-٠٣-٩٦ وجوه دريافتي اشخاص فوق از بيمه بابت جبران خسارت وارده به فعاليتهاي مشمول معافيت ماده ٨١ ، به عنوان درامد معاف از ماليات است.

? نکته ٢ : مطابق بخشنامه شماره ٨٥٣٠ مورخ ٢٧-٠٢-٨٢ شركتهاي دولتي نيز مشمول معافيت ماده ٨١ ميشوند.

? نکته ٣ : مطابق بخشنامه شماره ٢٦١٢-٨٠ مورخ ٢١-٠٣-٨١ بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند.

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه ١- زراعت، ٢- شیلات و ماهیگیری، ٣- دام وطیور، ٤- جنگلها و مراتع (منابع طبیعی ) می باشد.

? نکته ٤ : مطابق راي شوراي عالي مالياتي به شماره ٢-٢٠١ مورخ ١١-٠٢-٩٦ شركتهاي تعاوني توليد روستايي و اتحاديه هاي آنها كه فعاليت آنها طبق اساسنامه جزو فعاليتهاي معاف ماده ٨١ باشد ، مشمول معافيت ماده ١٣٣ مي باشند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.