بخشنامه ۱۰۰۶۹۷ مورخ ۹۳/۵/۲۸(مرخصی شیردهی روزانه برای مادران دارای فرزند دوقلو و بیش از آن)

0 147

بخشنامه مذکور به عنوان ساعت مرخصی شیردهی روزانه برای مادران دارای فرزند دوقلو و بیش از آن به استحضار می رسد:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.