نرم افزارحسابداری صدگان

همایش حرفه‌ای استانداردهای بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی IFRS

0 927

حسابداراپ

همایش حرفه‌ای استانداردهای بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی  با حضور صدها تن از حسابداران رسمی و علاقه‌مندان به آگاهی از IFRS در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد.


در آغاز همایش بر همکاری‌های آموزشی و مشاوره‌ای پیوسته‌ی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران و ACCA تأکید و گفته شد که این همایش از جمله همکاری‌های مشترک این دو تشکل با استفاده از توان کارشناسی مؤسسات حرفه‌ای بین‌المللی است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، نخستین سخنران همایش سیدمحمد علوی، دبیرکل جامعه بود. وی در سخنان خود بر ضرورت برخورداری از رویکرد یکپارچه در پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS تأکید کرد. وی گفت اصلاح ساختارها و محیط قانونی و مقرراتی، نهادسازی و اصلاح نهادهای موجود، آموزش و فرهنگ‌سازی و اصلاح ساختار نهادی گزارشگری مالی و اعتمادبخشی الزامات گذار موفقیت‌آمیز به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است.

در پی سخنرانی افتتاحی دبیرکل جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، حسین عبده تبریزی عضو شورای‌عالی بورس دیدگاه‌های خود درباره‌ی اقتصاد سیاسی گذار به IFRS در ایران را ارائه کرد. عبده تبریزی با اشاره به اقتصاد سیاسی این گذار تأکید کرد که توجه به مجموعه عواملی که رقم‌زننده‌ی اقتصاد سیاسی ایران است انتقال به استانداردهای بین‌المللی نمی‌تواند به‌سرعت و به صورت کامل صورت پذیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختلافات نهادهای ناظر، مقررات‌گذار و استانداردگذار تأکید کرد این انتقال باید همراه با تعدیل و انطباق استانداردها با محیط مقرراتی و نهادی ایران صورت پذیرد..

سومین سخنران همایش احمد بدری، مشاور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. وی در بخش نخست سخنرانی خود با تحلیل وضعیت موجود چالش‌های اجرای کامل IFRS در بانک‌های ایران را بررسی کرد. بدری تأکید کرد که با توجه به ویژگی‌های قانون بانکداری غیرربوی و ویژگی‌های خاص نظ‌ام بانکی در ایران، گذار به IFRS نمی‌تواند بدون قیدوشرط صورت پذیرد و نیازمند مطالعه و انطباق استانداردهای بین‌المللی با شرایط خاص بانکداری ایران است.

سخنران بعدی، خانم لیندزی مدیر خاورمیانه‌ی ACCA بود. خانم لیندزی در سخنرانی خود با عنوان گذار به IFRS به‌مثابه استانداردهای جهانی به طور مختصر فعالیت‌های ACCA را معرفی کرد و تجربه‌ی این نهاد در کشورهای مختلف جهان و ازجمله در کشورهایی که گذار به IFRS را طی کرده‌اند تشریح کرد.

در پی آن، احمد بدری بحث دیگری در مورد صورت‌های مالی نمونه‌ی بانک‌ها ارائه کرد. وی در بحث خود با تشریح وظایف دشواری که حسابرسان بانک‌ها برعهده دارند برخی نکات مهم صورت‌های مالی جدید را که به شفافیت بیش‌تر و افشای بهتر اطلاعات مالی منجر می‌شود تشریح کرد.

کامی زرگر شریک ایرانی KPMG سخنران بعدی بود. وی در ابتدای سخنان خود به دامنه‌ی گسترده‌ی فعالیت‌های KPMG در سطح جهانی اشاره کرد و در ادامه به مبحث چالش‌های پذیرش IFRS برای نخستین بار اشاره کرد.

سخنرانان نشست بعدازظهر این همایش محمد ابوبکر شریک مؤسسه‌ی بیکر تیلی بود. وی در سخنرانی خود تفاوت‌های IFRS 9  و IAS 39 را تشریح کرد.

دیگر سخنران نشست بعدازظهر همایش اندرو رابینسون، شریک بازنشسته‌ی KPMG بود. وی سخنان خود را در در بخش ارائه کرد در بخش نخست با تشریح IFRS4 استانداردهای گزارشگری قراردادهای بیمه را ارائه و در دومین بخش نیز IFRS9 و استانداردهای ابزارهای مالی را بیان کرد. وی در سخنانش به طور مشخص به مباحث مربوط به ارزش منصفانه در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی پرداخت.

بخش پایان همایش پانل پرسش و پاسخ بود که با حضور عباس شجاعی، محمد ابوبکر و اندرو رابینسون برگزار شد.

 


 

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.