نرم افزارحسابداری صدگان

تصویب بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای خصوصی صرفا در آخرین سال مالی

0 3,094

حسابداراپ

متن بند یک مصوبه ۱۷۵۵ مین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ :


جناب آقای زدا
معاون محترم فنی و درآمد
جناب آقای دکتر مهرانی
مدیرعامل محترم مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی
با سلام
احتراماً؛ بند (۱) یک هزار و هفتصد و پنجاه و پنجمین(۱۷۵۵) جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ به شرح ذیل جهت استحضار ابلاغ می گردد:
۱- پیشنهاد شماره ۱۰۱۷/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ مدیرعامل سازمان مبنی بر انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت های خصوصی به استثنای موارد زیر صرفاً در آخرین سال مالی به شرح ذیل:
۱-۱- در مواردی که موضوع ادعای سابقه و یا دستمزد اشخاص مطرح باشد.
۲-۱- درخواست های مستند به آراء مراجع قضایی و شبه قضایی، شرکت های در حال تصفیه که از سوی واحدهای اجرایی ارائه می گردد.
۳-۱- در صورتی که مستنداتی به سازمان واصل گردد که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده (۳۸) و تبصره الحاقی آن و عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگان باشد، بازرسی با تشخیص و دستور مدیرعامل قابل انجام خواهد بود.
و نامه شماره ۲۲/۹۶/۱۱۰۳ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶ نایب رئیس هیأت مدیره مطرح و پس از استماع نظرات اعضاء، مراتب پیشنهادی مشروط به رعایت مفاد مندرج در نامه مدیرعامل سازمان مورد موافقت قرار گرفت. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم به عمل آورند.

پندار سیستمدکتر میراکبری
مشاور و مدیرکل دفتر مدیرعامل
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.