نرم افزارحسابداری صدگان

به ازای هر ساعت کار چند ساعت حقوق میگیریم ؟

0 1,167

حسابداراپ

اگرچه تعداد روزهای سال ۳۶۵ روز است، اما تعداد روزهای کارکرد واقعی در ایران از بسیاری از کشورها کمتر و شاخص بهره‌وری کار نیز بعلت محیط اقتصادی دولتی از یک سو و ضعف قابل ملاحظه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی (و نه کارکرد کارگران) از سوی دیگر در وضعیت مساعدی نیست.


بررسی روزهای واقعی کارکرد با توجه به تعطیلات رسمی و غیررسمی در ایران عبارتند از:

?تعداد روزهای سال= ۳۶۵
?کسر می‌شود: روزهای تعطیلات هفتگی (جمعه)= ۵۲ روز
?روزهای تعطیلات رسمی= ۲۳ روز
?جمع روزهای کارکرد در یک سال =۲۹۰

پندار سیستم

تعداد روزهایی که مزد پرداخت می‌شود:
?تعداد روزهای سال= ۳۶۵
?حق سنوات یک ماه= ۳۰
?مرخصی استحقاقی= ۳۰
?پاداش و عیدی (به‌طور متوسط)=۴۵
?تعطیلات رسمی= ۲۳
?۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما= ۸۴
?جمع روزهایی که طی سال مزد پرداخت می‌شود= ۵۷۷

✏️نسبت روزهای پرداخت مزد به روزهای کارکرد واقعی
۵۷۷÷۲۹۰=۱.۹۸

این نسبت نشان می‌دهد که کارفرما به ازای هر روز کارکرد یک کارگر (۸ ساعت کار روزانه) معادل حدود ۱۶ ساعت مزد پرداخت می‌کند یا به عبارت دیگر قیمت واقعی هر ۸ ساعت مزد واقعی معادل حدود ۱۶ ساعت برای کارفرما می‌شود.
*منبع: اقتصاد پایامحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.