آرشیو ماهانه

اردیبهشت ۱۳۹۶

درخواست بانک مرکزی از مدیران بانک‌ها برای توقیف و مسدودی حساب مؤدی بدهکار

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، با اشاره به مفاد مواد 27 و 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم،در خصوص توقیف و مسدودی حساب مؤدی بدهکار، از…