تصویب نامه ۱۵۱۹۹/ت ۵۲۵۳۴ ه مورخ۹۵/۲/۱۲(همه دستگاها مکلف به تهیه صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند)

0 612

 همه دستگاه‎های دولتی مکلف به تهیه صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی شدند.


هیئت دولت در جلسه چهارشنبه هفته گذشته، با هدف ملزم کردن همه دستگاه‌ها به استفاده از حسابداری تعهدی، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مکلف کرد صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه کنند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای هیئت‌ دولت در جلسه روز چهارشنبه، ۸ اردی‎بهشت ۱۳۹۵، خود به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری، با هدف ملزم کردن همه دستگاه‌ها به استفاده از حسابداری تعهدی در صورت‌های مالی خود، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند را مکلف کردند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه کنند.

همچنین، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظف شدند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی کنند.


لینک مرتبط:

جهت دریافت متن تصویب نامه اینجا کلیک کنید.

پاور پوینت نظام حسابداری بخش عمومیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.