نرم افزارحسابداری صدگان

نکات مهمی درمورد مهلت، نحوه و میزان مالیات اصناف

0 964

حسابداراپ

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جزییات توافق با اصناف را تشریح کرد: مالیات عملکرد سال۹۴ صاحبان مشاغل افزایش نمی یابد.


رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه توافق امسال با اصناف کشور، در راستاي رويکرد جديد نظام مالياتي مبني بر تعامل هر چه بيشتر با مردم و با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي سال گذشته و به منظور حمايت از بخش توليد و تکريم و ترغيب موديان محترم مالياتي انجام گرفته، اعلام کرد: ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل افزايش نمي يابد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با ابلاغ دستورالعمل تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع‌بند (ج) ماده (۹۵) اصلاحي مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم، جزييات توافق با اصناف کشور را تشريح کرد.

بر اساس اين دستورالعمل، بنا بر اختيار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم، به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استان‌ها اجازه داده شده درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ تمام يا برخي از موديان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ اصلاحي مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلق را که قطعي خواهد بود وصول نمايد.

در شرايط توافق سازمان امور مالياتي با اصناف عنوان شده است که مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۴ خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه به‌صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند مشمول توافق مي‌باشند.

همچنين، ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه به‌صورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، به‌عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشد.

طبق اين دستورالعمل ميزان ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل، به ميزان ماليات قطعي شده سال ۱۳۹۳ تعيين مي‌گردد.

همچنين در مورد مودياني که ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ آن‌ها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به‌استثناي مودياني که پرونده آن‌ها براي عملکرد ۱۳۹۳ به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرارگرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۲ آن‌ها با رعايت درصد رشد موضوع‌بند ۵ دستورالعمل ۵۰۵/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ (تا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ماليات سال ۱۳۹۲ با رشد ۸ درصد- از مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۱ ريال تا مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ماليات با رشد ۱۲ درصد و مازاد ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال با رشد ۱۸ درصد) مبناي ماليات موردتوافق قرار مي‌گيرد.

گفتني است مودياني که در عملکرد سال ۱۳۹۳ تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديده‌اند، درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت عملکرد ۱۳۹۴ آن‌ها با ۲۰ درصد افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت سال ۱۳۹۳ تعيين مي‌گردد.

پندار سیستم

بر اساس اين توافق، مودياني که نسبت به پرداخت کل ماليات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمايند حداکثر تا تاريخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵  برگ ماليات قطعي آن‌ها صادر خواهد شد و مودياني که بخشي از ماليات را به همراه اظهارنامه و باقي‌مانده ماليات متعلق را تا پايان تيرماه پرداخت نمايند، برگ ماليات قطعي آن‌ها تا ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ صادر خواهد شد.

همچنين آن دسته از مودياني که قادر به پرداخت ماليات خود به‌صورت يکجا همراه اظهارنامه و تا پايان تيرماه نمي‌باشند، مي توانند با مراجعه به اداره امور مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلق طي چهار قسط مساوي حداکثر تا پايان مهرماه سال جاري اقدام نمايند.

در اين دستورالعمل آمده است: هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي تحصيل گردد که حاکي از اختلاف مشخصه بيش از ۵ درصد با ماليات موردتوافق باشد، ماليات مابه‌التفاوت درصورتي‌که بيش از دو ميليون ريال باشد، با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.

بر اين اساس، هرگاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ يا ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعاليت مؤدي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، در اين صورت مي‌بايست درآمد مشمول ماليات براي يک سال تمام محاسبه و پس از تعيين ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات (براي پرونده‌هاي معاف) و ماليات مذکور (براي ساير پرونده‌ها) مبناي رشد موردنظر قرار گيرد.

همچنين در مشارکت مدني، مودياني که نسبت مالکيت آن‌ها نسبت به سال ۱۳۹۳ يا ۱۳۹۲ حسب مورد تغيير داشته است، ابتدا مي‌بايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد موردنظر قرار گيرد.

بر اساس دستورالعمل، مودياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ يا ۱۳۹۲ آن‌ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم و يا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه محاسبه‌شده است، ابتدا بايد درآمد مشمول ماليات و ماليات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي توافق عملکرد سال ۱۳۹۴ قرار گيرد.

گفتني است، مودياني که مطابق دستورالعمل‌هاي صادره در اجراي مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش (سامانه‌هاي فروشگاهي) شده‌اند، درصورتي‌که مطابق با بخشنامه‌هاي صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، ماليات يا درآمد مشمول ماليات آن‌ها حسب مورد براي سال ۱۳۹۴ با اعمال رشد موردنظر در اين دستورالعمل بدون اعمال معافيت محاسبه و مشمول توافق مي‌باشد.

همچنين مودياني که در سال ۱۳۹۴ در اجراي مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) اقدام نموده‌اند در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آن‌ها قابل کسر خواهد بود.

گفتني است، جهت حسن اجراي اين دستورالعمل کارگروهي متشکل از نمايندگان اتاق اصناف و رئيس اتحاديه ذي‌ربط و مديرکل امور مالياتي يا نماينده تام‌الاختيار ايشان تشکيل مي‌گردد تا به رفع مشکلات و موانع اجرائي احتمالي اقدام گردد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.