نرم افزارحسابداری صدگان

«آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی» ابلاغ شد

0 1,325

حسابداراپ

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه ای به شبکه بانکی «آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي» را به همراه فرم های نمونه  این آیین نامه به شبکه بانکی ابلاغ کرد.


پندار سیستم

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:
پيرو بخشنامه شماره ۹۳.۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۰۴، ضمن ارسال تصوير «آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي» موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲.ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴.۰۹.۲۲ هيأت محترم وزيران به همراه چهار فقره فرم نمونه ضمانت‌نامه‌هاي شرکت در فرايند ارجاع کار، انجام تعهدات، پيش پرداخت، استرداد کسور حسن انجام کار و همچنين فرم تأييد مطالبات به جاي ضمانت‌نامه، به استحضار مي‌رساند که به استناد ماده (۴۴) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکي (ريالي)، تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلفند ضمانت‌نامه‌هاي مرتبط با معاملات دولتي را صرفاً مطابق با نمونه‌هاي پيوست صادر کنند. بديهي است با ابلاغ اين بخشنامه، بخشنامه شماره ۹۰.۲۷۵۵۹۶  مورخ ۱۳۹۰.۱۱.۱۸  موضوع ابلاغ آيين‌نامه پيشين تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۲۹۵۶. ت ۲۸۴۹۳ هـ مورخ ۱۳۸۲.۰۸.۱۱ هيأت محترم وزيران منسوخ مي‌شود.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.