نرم افزارحسابداری صدگان

۲۷.۶ درصد اقتصاد ايران غيررسمي است

0 885

حسابداراپ

با توجه به اينكه سال گذشته ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان توليد ناخالص داخلي كشور محاسبه شده است، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران ۱۳ ميليون و ۸۵۵ هزار تومان برآورد مي‌شود كه معادل ۳۹۵۸ دلار است كه به اين ترتيب در گروه چارك درآمدي سوم و با اقتصاد غيررسمي ۲۷.۶ درصدي قرار دارد.


به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، سنجش‌هاي گوناگون از اندازه بخش غيررسمي در ۱۸۵ كشور كه بر اساس چارك (۲۵ درصد) درآمد سرانه گروه‌بندي شده نشان مي‌دهد در فقيرترين كشورها بخش غيررسمي ۳۰ تا ۴۰ درصد از كل فعاليت اقتصادي و سهمي بالاتر از اشتغال را داراست. اين درصد براي چارك ثروتمند كشورها نزديك به ۱۵ تا ۲۰ درصد است.

پندار سیستم

فقيرترين كشورها به طور ميانگين حدود ۳ بنگاه ثبت شده در هر ۱۰۰۰ نفر دارند، در چارك ثروتمندترين كشورها اين تعداد به ۴۲ بنگاه در هر ۱۰۰۰ نفر افزايش مي‌يابد. بنابراين بخش غيررسمي به ويژه در كشورهاي فقير بسيار بزرگ است و سهم بالايي از توليد و اشتغال به حساب مي‌آيد.

سهم اقتصاد اقتصاد رسمي به طور ميانگين در اقتصاد جهان با ۱۰ هزار و ۱۵ دلار توليد ناخالص سرانه حدود ۲۰ درصد محاسبه مي‌شود.

پايين‌ترين گروه با توليد سرانه ۴۲۹ دلار، ۳۵.۴ درصد اقتصاد غيررسمي دارد، گروه دوم با ۱۳۶۲ دلار ۳۳.۷ درصد اقتصاد غيررسمي داشته و چارك سوم با ۴۰۰۲ دلار ۲۷.۶ درصد اقتصاد غيررسمي دارد. بالاترين چارك با توليد ناخالص سرانه ۲۰ هزار و ۳۴۸ دلار نيز ۱۷.۳ درصد اقتصاد غير رسمي را در خود جاي داده است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.