نرم افزارحسابداری صدگان

دولت از بخش های تاریک اقتصاد مالیات بگیرد

0 1,030

حسابداراپ

رکود حال حاضر اقتصاد ایران جز باهمکاری بخش خصوصی و دولتی ممکن نیست. دولت در این راه می تواند با کاهش فشارهای مالیاتی به بخش خصوصی به رونق تولید کمک کند و با قطع یارانه پردرآمدها، و گرفتن مالیات از بخش های تاریک اقتصاد، به منابع درآمدی جدید برسد.


عباس آرگون عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت و گو با سایت اتاق گفت: نه دولت و نه بخش خصوصی، هیچ کدام  به تنهایی نمي توانند كشور را از رکود حاكم بر اقتصاد خارج کنند.

برای خروج از رکود لازم است بین این دو بخش مهم در اقتصاد کشور، تعاملی شکل بگیرد و این تعامل باید از کانال سرمایه گذاری به سرانجام برسد. دولت باید بدهي هاي خود را پرداخت کند تا از این راه، نقدینگی به اقتصاد کشور تزریق شود و با حمایت از بخش خصوصی، شرایط سرمایه گذاری بیشتر این بخش را فراهم سازد .همدلی این دو بخش می تواند رکود بی سابقه ای که تمام ارکان اقتصاد را درگیر خودش کرده، کاهش بدهد. در واقع خروج از این رکود نیازمند عزم همگانی است.

آرگون با اشاره به اینکه راه برون رفت اقتصاد ایران از رکود فعلی، قائل بودن به اقتصاد آزاد است گفت: دولت باید برای رفع این مشکلات پیش قدم شود و با آزاد سازی که انجام می دهد و حمایت هایی که از بخش خصوصی می کند، و با تسویه بدهی ها و تزريق نقدينگي به رونق  اقتصادي كمك كند. تورم در حال حاضر کاهش  پیدا کرده اما  متناسب با آن ما شاهد كاهش سود بانكي نبودیم و بالا بودن سود بانكي جذابيت سرمايه گذاري در بخش هاي توليد را از بين برده است. كه در اين خصوص بايد اصلاحاتی توسط دولت انجام شود. شرایط حال حاضر اقتصاد کشور به گونه ای است كه باید اقدام های متعددی در بخش های مختلف صورت پذيرد تا  منجر به خروج كشور از شرايط ركود گردد. يكي ازآنها  قطع يارانه افراد پردرآمد است.

چرا كه  در کشور بيش از  هفتاد میلیون نفر نیازمند به یارانه وجود ندارد و دولت می تواند از محل قطع یارانه پردرآمدها، منابع ناشي از آن را به بخش تولید و سرمایه گذاری اختصاص دهد و به رشد اشتغال مولد کمک کند. پولی که به پردرآمد ها با  عنوان یارانه پرداخت می شود، به نوعي  عدم استفاده بهینه از منابع است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: توجه به  منافع ملی توسط دولت و بخش خصوصي بايد در اولویت قرار گرفته و بر هر منفعت دیگری ترجیح داده شود. متاسفانه دولت درحال حاضر نگاه بخشی را سرلوحه کار قرار داده و تحقق درآمدهایش را به قیمت فشار بر  بخش خصوصي در اقتصاد دنبال می کند. به خصوص در حوزه مالیات  و فشار دولت در اين حوزه ، بیشتر متوجه قسمت های شفاف اقتصاد است درحالیکه دولت باید با ايجاد زير ساخت هاي لازم به قسمت های تاریک اقتصاد که مالیات نمی پردازند فشار بیاورد تا مالیات پرداخت نموده و عدالت مالياتي را برقرار گردد.

دولت با توجه به شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد كشور با انضباط مالي بيشتر و كاهش هزينه هاي جاري، مقررات زدايي، بهبود فضاي كسب وكار و آماده سازي شرايط براي پيوند با اقتصاد جهاني  در حوزه های متعدد از بخش خصوصی حمایت کند تا زمينه جذب سرمايه گذاري بيشتر ، ايجاد فرصت های شغلی ،افزايش توليد وتوسعه صادرات  را فراهم کند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.